Skift til Linux

Fra Windows til Linux

Meet GNU/Linux in everyday use.

Vælg en distribution

Our selection for an easy choice.

Prøv at installere

Install it! (it's easier than you think)