Πλήκτρα συνδέσμου

Βοήθησε μας στην διάδοση του ελεύθερου λογισμικού!

Εύκολα αντιγράψτε/επικολλήστε τον κώδικα δίπλα στο αγαπημένο σας κουμπί στην ιστοσελίδα σας.


Χρήση

Θα μπορούσαμε να πούμε πώς αυτά τα πλήκτρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ειδικά στο να δείχνουν το κατέβασε το GNU/Linux!ιστοσελίδα.

Αδειοδότηση

Ορισμένα από αυτά τα πλήκτρα περιέχουν εξαρτώμενο υλικό αδειοδότησης. Δείτε το "Πεποιθήσεις " πληροφορίες σελίδας.

Δημιούργησε το δικό σου!

Δημιούργησε τα δικά σου πλήκτρα και μπορεί να τα φιλοξενήσουμε μαζί με τα δικά μας!Δικά μας πηγή φακέλων (GIMP and Inkscape formats) μπορεί να είναι ένα καλό σημείο αρχής.