Byt till Linux

Från Windows till Linux

Meet GNU/Linux in everyday use.

Välj en distribution

Our selection for an easy choice.

Att prova och installera

Install it! (it's easier than you think)