Xem thêm

Tài liệu lựa chọn trên Intenet.

Câu hỏi, trợ giúp và thiết bị

Cộng đồng mã nguồn mở Việt Nam VnOSS

VnOSS được lập ra với mong muốn là nơi qui tụ các người Việt quan tâm đến phần mềm mã nguồn mở. VnOSS tạo ra một sân chơi bình đẳng và thân thiện cho tất cả mọi người, qua đó giúp đỡ lẫn nhau trong việc cài đặt và sử dụng OSS, quảng bá cho việc dùng phần mềm mã nguồn mở.

Linux Nạp Sẵn

Lựa chọn dễ hiểu và đơn giản những nhà sản xuất có bán máy tính có Linux được cài đặt sẵn.

Tìm biết và đọc thêm

Sách nhỏ FLOSS

Một bản tóm tắt dễ hiểu và thú vị về khái niệm phần mềm tự do, «nguồn mở».

FSF

Tổ chức Phần mềm Tự do (Free Software Foundation, FSF) đẩy mạnh và bảo vệ khái niệm phần mềm tự do đã sinh ra GNU/Linux.

Ghi chú : những liên kết này chỉ được đề nghi. Không phải thương mại.

Giới thiệu mình

This website was a project of the late GNU/Linux Matters non-profit organization, which focused on Internet advocacy for free software. As of 2010, GNU/Linux Matters have ceased activity.

This website is maintained and driven by the community. Please consider participating, or simply helping by making a link to this website.